* Slik er en perfekt terminliste *

I en perfekt Berger terminliste har ingen samme farge i de 2 første eller 2 siste rundene.
Man skal kun ha samme farge 2 runder på rad en gang hver halvdel.

I tillegg kan man få samme farge 2 runder på rad i overgangen fra første til andre halvdel.

I lagidrett har ingen 2 hjemme- eller 2 bortekamper på rad i starten eller slutten.
Man skal kun ha 2 hjemme- eller 2 bortekamper på rad en gang hver halvdel.
I tillegg kan man få 2 hjemme- eller 2 bortekamper på rad i overgangen fra første til andre halvdel.


Spilleren eller laget med nr.1 må alltid møte et partallnr. som ikke er minst eller størst i 1.runde.
FIDE, Norges Sjakkforbund og Turneringsservice får feil, siden 1 møter største partall i 1.runde.

Hvis det er odde antall deltakere, så er det motstanderen til det høyeste tallet som har walk-over.

Terminliste for 4
Runde Erstatt tallene med navn eller lag.
1 1-2 4-3
2 3-1 2-4
3 1-4 2-3
4 4-1 3-2
5 2-1 3-4
6 1-3 4-2
Disse har ikke hjemmekamp samtidig: 1 og 3; 2 og 4
Terminliste for 6
1 1-4 2-3 6-5
2 5-1 4-2 3-6
3 1-6 2-5 3-4
4 1-2 5-3 6-4
5 3-1 4-5 2-6
6 4-1 3-2 5-6
7 1-5 2-4 6-3
8 6-1 5-2 4-3
9 2-1 3-5 4-6
10 1-3 5-4 6-2
Disse har ikke hjemmekamp samtidig:
1 og 4; 2 og 5; 3 og 6
Terminliste for 8
1 1-4 2-3 7-5 8-6
2 5-1 4-2 6-7 3-8
3 1-6 2-5 3-4 8-7
4 7-1 6-2 5-3 4-8
5 1-8 2-7 3-6 4-5
6 1-2 7-3 6-4 8-5
7 3-1 4-7 5-6 2-8
8 4-1 3-2 5-7 6-8
9 1-5 2-4 7-6 8-3
10 6-1 5-2 4-3 7-8
11 1-7 2-6 3-5 8-4
12 8-1 7-2 6-3 5-4
13 2-1 3-7 4-6 5-8
14 1-3 7-4 6-5 8-2
Disse har ikke hjemmekamp samtidig:
1 og 5; 2 og 6; 3 og 7; 4 og 8
Alternativ:
Runde 3,4,5,6,7,1,2,10,11,12,13,14,8,9

Betyr at man starter første halvdel
med runde 3 og avslutter med runde 2
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 9

I runde 3 starter ikke 1 mot minste eller største partall.
Terminliste for 10
1 1-4 2-3 9-5 8-6 10-7
2 5-1 4-2 6-9 7-8 3-10
3 1-6 2-5 3-4 9-7 10-8
4 7-1 6-2 5-3 8-9 4-10
5 1-8 2-7 3-6 4-5 10-9
6 9-1 8-2 7-3 6-4 5-10
7 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
8 1-2 9-3 8-4 7-5 10-6
9 3-1 4-9 5-8 6-7 2-10
10 4-1 3-2 5-9 6-8 7-10
11 1-5 2-4 9-6 8-7 10-3
12 6-1 5-2 4-3 7-9 8-10
13 1-7 2-6 3-5 9-8 10-4
14 8-1 7-2 6-3 5-4 9-10
15 1-9 2-8 3-7 4-6 10-5
16 10-1 9-2 8-3 7-4 6-5
17 2-1 3-9 4-8 5-7 6-10
18 1-3 9-4 8-5 7-6 10-2
Disse har ikke hjemmekamp samtidig:
1 og 6; 2 og 7; 3 og 8; 4 og 9; 5 og 10
Alternativ 1:
Runde 3,4,5,6,7,8,9,1,2,12,13,14,15,16,17,18,10,11

Betyr at man starter første halvdel
med runde 3 og avslutter med runde 2
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 11

Alternativ 2:
Runde 5,6,7,8,9,1,2,3,4,14,15,16,17,18,10,11,12,13

Betyr at man starter første halvdel
med runde 5 og avslutter med runde 4
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 13

I runde 3 og 5 starter ikke 1 mot minste eller største partall.
Terminliste for 12
1 1-4 2-3 11-5 10-6 9-7 12-8 12
2 5-1 4-2 6-11 7-10 8-9 3-12 13
3 1-6 2-5 3-4 11-7 10-8 12-9 14
4 7-1 6-2 5-3 8-11 9-10 4-12 15
5 1-8 2-7 3-6 4-5 11-9 12-10 16
6 9-1 8-2 7-3 6-4 10-11 5-12 17
7 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 12-11 18
8 11-1 10-2 9-3 8-4 7-5 6-12 19
9 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 20
10 1-2 11-3 10-4 9-5 8-6 12-7 21
11 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 2-12 22
Rundene til høyre er motsatt av rundene til venstre på samme linje.
Disse har ikke hjemmekamp samtidig:
1 og 7; 2 og 8; 3 og 9; 4 og 10; 5 og 11; 6 og 12
Alternativ 1:
Runde 3,4,5,6,7,8,9,10,11,1,2,14,15,16,17,18,19,20,21,22,12,13

Betyr at man starter første halvdel
med runde 3 og avslutter med runde 2
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 13

Alternativ 2:
Runde 5,6,7,8,9,10,11,1,2,3,4,16,17,18,19,20,21,22,12,13.14,15

Betyr at man starter første halvdel
med runde 5 og avslutter med runde 4
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 15

Alternativ 3:
Runde 7,8,9,10,11,1,2,3,4,5,6,18,19,20,21,22,12,13.14,15,16,17

Betyr at man starter første halvdel
med runde 7 og avslutter med runde 6
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 17

I runde 3,5 og 7 starter ikke 1 mot minste eller største partall.
Terminliste for 14
1 1-4 2-3 13-5 12-6 11-7 10-8 14-9 14
2 5-1 4-2 6-13 7-12 8-11 9-10 3-14 15
3 1-6 2-5 3-4 13-7 12-8 11-9 14-10 16
4 7-1 6-2 5-3 8-13 9-12 10-11 4-14 17
5 1-8 2-7 3-6 4-5 13-9 12-10 14-11 18
6 9-1 8-2 7-3 6-4 10-13 11-12 5-14 19
7 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 13-11 14-12 20
8 11-1 10-2 9-3 8-4 7-5 12-13 6-14 21
9 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 14-13 22
10 13-1 12-2 11-3 10-4 9-5 8-6 7-14 23
11 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 24
12 1-2 13-3 12-4 11-5 10-6 9-7 14-8 25
13 3-1 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 2-14 26
Rundene til høyre er motsatt av rundene til venstre på samme linje.
Disse har ikke hjemmekamp samtidig:
1 og 8; 2 og 9; 3 og 10; 4 og 11; 5 og 12; 6 og 13; 7 og 14
Alternativ 1:
Runde 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1,2,16,17,4,18,19,20,21,22,23,24,25,26,14,15

Betyr at man starter første halvdel
med runde 3 og avslutter med runde 2
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 15

Alternativ 2:
Runde 5,6,7,8,9,10,11,12,13,1,2,3,4,18,19,20,21,22,23,24,25,26,14,15.16,17

Betyr at man starter første halvdel
med runde 5 og avslutter med runde 4
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 17

Alternativ 3:
Runde 7,8,9,10,11,12,13,1,2,3,4,5,6,20,21,22,23,24,25,26,14,15,16,17,18,19

Betyr at man starter første halvdel
med runde 7 og avslutter med runde 6
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 19

Alternativ 4:
Runde 9,10,11,12,13,1,2,3,4,5,6,7,8,22,23,24,25,26,14,15,16,17,18,19,20,21

Betyr at man starter første halvdel
med runde 9 og avslutter med runde 8
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 21

I runde 3,5,7 og 9 starter ikke 1 mot minste eller største partall.

Schedule for 15 or 16:

Round 1
1-4
2-3
15-5
14-6
13-7
12-8
11-9
16-10
Round 2
5-1
4-2
6-15
7-14
8-13
9-12
10-11
3-16
Round 3
1-6
2-5
3-4
15-7
14-8
13-9
12-10
16-11
Round 4
7-1
6-2
5-3
8-15
9-14
10-13
11-12
4-16
Round 5
1-8
2-7
3-6
4-5
15-9
14-10
13-11
16-12
Round 6
9-1
8-2
7-3
6-4
10-15
11-14
12-13
5-16
Round 7
1-10
2-9
3-8
4-7
5-6
15-11
14-12
16-13
Round 8
11-1
10-2
9-3
8-4
7-5
12-15
13-14
6-16
Round 9
1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7
15-13
16-14
Round 10
13-1
12-2
11-3
10-4
9-5
8-6
14-15
7-16
Round 11
1-14
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
16-15
Round 12
15-1
14-2
13-3
12-4
11-5
10-6
9-7
8-16
Round 13
1-16
2-15
3-14
4-13
5-12
6-11
7-10
8-9
Round 14
1-2
15-3
14-4
13-5
12-6
11-7
10-8
16-9
Round 15
3-1
4-15
5-14
6-13
7-12
8-11
9-10
2-16
Round 16 is opposite of round 1, 17 opposite of 2 etc.


You can also begin with the row 1-6 and end with the row 5-1, or
you can begin with the row 1-8 and end with the row 7-1, or you can begin
with the row 1-10 and end with the row 9-1, or you can begin
with the row 1-12 and end with the row 11-1, or you can begin with row 1-14
and end with the row 13-1. That's because 1-6, 1-8, 1-10
1-12 and 1-14 is not 1 versus smallest or biggest even number.
 

Schedule for 17 or 18:
Round 1
1-4
2-3
17-5
16-6
15-7
14-8
13-9
12-10
18-11
Round 2
5-1
4-2
6-17
7-16
8-15
9-14
10-13
11-12
3-18
Round 3
1-6
2-5
3-4
17-7
16-8
15-9
14-10
13-11
18-12
Round 4
7-1
6-2
5-3
8-17
9-16
10-15
11-14
12-13
4-18
Round 5
1-8
2-7
3-6
4-5
17-9
16-10
15-11
14-12
18-13
Round 6
9-1
8-2
7-3
6-4
10-17
11-16
12-15
13-14
5-18
Round 7
1-10
2-9
3-8
4-7
5-6
17-11
16-12
15-13
18-14
Round 8
11-1
10-2
9-3
8-4
7-5
12-17
13-16
14-15
6-18
Round 9
1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7
17-13
16-14
18-15
Round 10
13-1
12-2
11-3
10-4
9-5
8-6
14-17
15-16
7-18
Round 11
1-14
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
17-15
18-16
Round 12
15-1
14-2
13-3
12-4
11-5
10-6
9-7
16-17
8-18
Round 13
1-16
2-15
3-14
4-13
5-12
6-11
7-10
8-9
18-17
Round 14
17-1
16-2
15-3
14-4
13-5
12-6
11-7
10-8
9-18
Round 15
1-18
2-17
3-16
4-15
5-14
6-13
7-12
8-11
9-10
Round 16
1-2
17-3
16-4
15-5
14-6
13-7
12-8
11-9
18-10
Round 17
3-1
4-17
5-16
6-15
7-14
8-13
9-12
10-11
2-18
Round 18 is opposite of round 1, 19 opposite of 2 etc.


You can also begin with the row 1-6 and end with the row 5-1, or
you can begin with the row 1-8 and end with the row 7-1, or you can begin
with the row 1-10 and end with the row 9-1, or you can begin
with the row 1-12 and end with the row 11-1, or you can begin with row 1-14
and end with the row 13-1, or you can begin with the row 1-16
and end with the row 15-1. That's because 1-6, 1-8, 1-10, 1-12
1-14 and 1-16 is not 1 versus smallest or biggest even number.
 

Schedule for 19 or 20:
Round 1
1-4
2-3
19-5
18-6
17-7
16-8
15-9
14-10
13-11
20-12
Round 2
5-1
4-2
6-19
7-18
8-17
9-16
10-15
11-14
12-13
3-20
Round 3
1-6
2-5
3-4
19-7
18-8
17-9
16-10
15-11
14-12
20-13
Round 4
7-1
6-2
5-3
8-19
9-18
10-17
11-16
12-15
13-14
4-20
Round 5
1-8
2-7
3-6
4-5
19-9
18-10
17-11
16-12
15-13
20-14
Round 6
9-1
8-2
7-3
6-4
10-19
11-18
12-17
13-16
14-15
5-20
Round 7
1-10
2-9
3-8
4-7
5-6
19-11
18-12
17-13
16-14
20-15
Round 8
11-1
10-2
9-3
8-4
7-5
12-19
13-18
14-17
15-16
6-20
Round 9
1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7
19-13
18-14
17-15
20-16
Round 10
13-1
12-2
11-3
10-4
9-5
8-6
14-19
15-18
16-17
7-20
Round 11
1-14
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
19-15
18-16
20-17
Round 12
15-1
14-2
13-3
12-4
11-5
10-6
9-7
16-19
17-18
8-20
Round 13
1-16
2-15
3-14
4-13
5-12
6-11
7-10
8-9
19-17
20-18
Round 14
17-1
16-2
15-3
14-4
13-5
12-6
11-7
10-8
18-19
9-20
Round 15
1-18
2-17
3-16
4-15
5-14
6-13
7-12
8-11
9-10
20-19
Round 16
19-1
18-2
17-3
16-4
15-5
14-6
13-7
12-8
11-9
10-20
Round 17
1-20
2-19
3-18
4-17
5-16
6-15
7-14
8-13
9-12
10-11
Round 18
1-2
19-3
18-4
17-5
16-6
15-7
14-8
13-9
12-10
20-11
Round 19
3-1
4-19
5-18
6-17
7-16
8-15
9-14
10-13
11-12
2-20
Round 20 is opposite of round 1, 21 opposite of 2 etc.

 
 You can also begin with the row 1-6 and end with the row 5-1, or
you can begin with the row 1-8 and end with the row 7-1, or you can begin
with the row 1-10 and end with the row 9-1, or you can begin
with the row 1-12 and end with the row 11-1, or you can begin with row 1-14
and end with the row 13-1, or you can begin with the row 1-16
and end with the row 15-1, or you can begin with the row 1-18
and end with the row 17-1. That's because 1-6, 1-8, 1-10, 1-12
1-14, 1-16 and 1-18 is not 1 versus smallest or biggest even number.
 

Schedule for 21 or 22:
Round 1
1-4
2-3
21-5
20-6
19-7
18-8
17-9
16-10
15-11
14-12
22-13
Round 2
5-1
4-2
6-21
7-20
8-19
9-18
10-17
11-16
12-15
13-14
3-22
Round 3
1-6
2-5
3-4
21-7
20-8
19-9
18-10
17-11
16-12
15-13
22-14
Round 4
7-1
6-2
5-3
8-21
9-20
10-19
11-18
12-17
13-16
14-15
4-22
Round 5
1-8
2-7
3-6
4-5
21-9
20-10
19-11
18-12
17-13
16-14
22-15
Round 6
9-1
8-2
7-3
6-4
10-21
11-20
12-19
13-18
14-17
15-16
5-22
Round 7
1-10
2-9
3-8
4-7
5-6
21-11
20-12
19-13
18-14
17-15
22-16
Round 8
11-1
10-2
9-3
8-4
7-5
12-21
13-20
14-19
15-18
16-17
6-22
Round 9
1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7
21-13
20-14
19-15
18-16
22-17
Round 10
13-1
12-2
11-3
10-4
9-5
8-6
14-21
15-20
16-19
17-18
7-22
Round 11
1-14
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
21-15
20-16
19-17
22-18
Round 12
15-1
14-2
13-3
12-4
11-5
10-6
9-7
16-21
17-20
18-19
8-22
Round 13
1-16
2-15
3-14
4-13
5-12
6-11
7-10
8-9
21-17
20-18
22-19
Round 14
17-1
16-2
15-3
14-4
13-5
12-6
11-7
10-8
18-21
19-20
9-22
Round 15
1-18
2-17
3-16
4-15
5-14
6-13
7-12
8-11
9-10
21-19
22-20
Round 16
19-1
18-2
17-3
16-4
15-5
14-6
13-7
12-8
11-9
20-21
10-22
Round 17
1-20
2-19
3-18
4-17
5-16
6-15
7-14
8-13
9-12
10-11
22-21
Round 18
21-1
20-2
19-3
18-4
17-5
16-6
15-7
14-8
13-9
12-10
11-22
Round 19
1-22
2-21
3-20
4-19
5-18
6-17
7-16
8-15
9-14
10-13
11-12
Round 20
1-2
21-3
20-4
19-5
18-6
17-7
16-8
15-9
14-10
13-11
22-12
Round 21
3-1
4-21
5-20
6-19
7-18
8-17
9-16
10-15
11-14
12-13
2-22
Round 22 is opposite of round 1, 23 opposite of 2 etc.


You can also begin with the row 1-6 and end with the row 5-1, or
you can begin with the row 1-8 and end with the row 7-1, or you can begin
with the row 1-10 and end with the row 9-1, or you can begin
with the row 1-12 and end with the row 11-1, or you can begin with row 1-14
and end with the row 13-1, or you can begin with the row 1-16
and end with the row 15-1, or you can begin with the row 1-18
and end with the row 17-1, or you can begin with the row 1-20
and end with the row 19-1. That's because 1-6, 1-8, 1-10, 1-12,
1-14, 1-16, 1-18 and 1-20 is not 1 versus smallest or biggest even number.
 

Schedule for 23 or 24:
Round 1
1-4
2-3
23-5
22-6
21-7
20-8
19-9
18-10
17-11
16-12
15-13
24-14
Round 2
5-1
4-2
6-23
7-22
8-21
9-20
10-19
11-18
12-17
13-16
14-15
3-24
Round 3
1-6
2-5
3-4
23-7
22-8
21-9
20-10
19-11
18-12
17-13
16-14
24-15
Round 4
7-1
6-2
5-3
8-23
9-22
10-21
11-20
12-19
13-18
14-17
15-16
4-24
Round 5
1-8
2-7
3-6
4-5
23-9
22-10
21-11
20-12
19-13
18-14
17-15
24-16
Round 6
9-1
8-2
7-3
6-4
10-23
11-22
12-21
13-20
14-19
15-18
16-17
5-24
Round 7
1-10
2-9
3-8
4-7
5-6
23-11
22-12
21-13
20-14
19-15
18-16
24-17
Round 8
11-1
10-2
9-3
8-4
7-5
12-23
13-22
14-21
15-20
16-19
17-18
6-24
Round 9
1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7
23-13
22-14
21-15
20-16
19-17
24-18
Round 10
13-1
12-2
11-3
10-4
9-5
8-6
14-23
15-22
16-21
17-20
18-19
7-24
Round 11
1-14
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
23-15
22-16
21-17
20-18
24-19
Round 12
15-1
14-2
13-3
12-4
11-5
10-6
9-7
16-23
17-22
18-21
19-20
8-24
Round 13
1-16
2-15
3-14
4-13
5-12
6-11
7-10
8-9
23-17
22-18
21-19
24-20
Round 14
17-1
16-2
15-3
14-4
13-5
12-6
11-7
10-8
18-23
19-22
20-21
9-24
Round 15
1-18
2-17
3-16
4-15
5-14
6-13
7-12
8-11
9-10
23-19
22-20
24-21
Round 16
19-1
18-2
17-3
16-4
15-5
14-6
13-7
12-8
11-9
20-23
21-22
10-24
Round 17
1-20
2-19
3-18
4-17
5-16
6-15
7-14
8-13
9-12
10-11
23-21
24-22
Round 18
21-1
20-2
19-3
18-4
17-5
16-6
15-7
14-8
13-9
12-10
22-23
11-24
Round 19
1-22
2-21
3-20
4-19
5-18
6-17
7-16
8-15
9-14
10-13
11-12
24-23
Round 20
23-1
22-2
21-3
20-4
19-5
18-6
17-7
16-8
15-9
14-10
13-11
12-24
Round 21
1-24
2-23
3-22
4-21
5-20
6-19
7-18
8-17
9-16
10-15
11-14
12-13
Round 22
1-2
23-3
22-4
21-5
20-6
19-7
18-8
17-9
16-10
15-11
14-12
24-13
Round 23
3-1
4-23
5-22
6-21
7-20
8-19
9-18
10-17
11-16
12-15
13-14
2-24
Round 24 is opposite of round 1, 25 opposite of 2 etc.


You can also begin with the row 1-6 and end with the row 5-1, or
you can begin with the row 1-8 and end with the row 7-1, or you can begin
with the row 1-10 and end with the row 9-1, or you can begin
with the row 1-12 and end with the row 11-1, or you can begin with row 1-14
and end with the row 13-1, or you can begin with the row 1-16
and end with the row 15-1, or you can begin with the row 1-18
and end with the row 17-1, or you can begin with the row 1-20
and end with the row 19-1, or you can begin with the row 1-22
and end with the row 21-1. That's because 1-6, 1-8, 1-10, 1-12, 1-14
1-16, 1-18, 1-20 and 1-22 is not 1 versus smallest or biggest even number.

The build-up of a schedule is quite logical: Always Round 1 with 1 versus even number
which is not the smallest or largest. The opponent of 1 increases with 1 for each round.
At the same round, for example home team number, increases with 1 and away team number
decreases with 1, until it's impossible. Then second largest number in the schedule plays
at home versus number for the opponent to 1 added with 1. If round 1 is 1-4, then
second largest number, for example in the schedule for 24, will be 23-5. The opponent of
the second largest number, as well as the opponent of 1, increases with 1 for each round.
The largest number in the schedule plays at home versus number not used so far in round 1.
The opponent of the largest number increases with 1 for every second round.
If a team plays at home in round 1, then it plays away in round 2.
If a team plays at home in round 3, then it plays away in round 4.
If a team plays at home in round 5, then it plays away in round 6 etc.
until 1 plays at home versus 2. If a team plays at home in the second last round,
then it plays away in the last round. Two teams will alternate between playing
home and away each round. It will always be 2 and (2 + largest largest number
in the schedule divided with 2). For example in the schedule with 24, it will be
2 and 14 (2+(24:2)=14). If round 1 is 1-4, then 3 plays at home in both round 2 and 3,
4 plays at home in both round 4 and 5, 5 plays at home in both round 6 and 7 etc.
It's not so easy to explain it, so you easily understand. You must carefully study
the schedules to understand the logical build-up. And when you can say eureka,
voila or aha or which language you use, and have understand it; then you
can create a schedule manually, automatically, without thinking so much.

Copyright © The perfect schedule invented by Lars Asbjørn Stensen in 1991,
 whom developed and perfected the round-robin system, they are using in chess.
Thank you for the visit!
I will appreciate if you write in my 
before you leave my homepage!
Updating finished 13 October 2013, and became English as well.
Latest update 23 June 2018
Copyright © Lars Asbjørn Stensen
You can use my perfect round-robin tables, but don't take credit for the tables!