Sjakkjulekalender

 
1

Når man kan "gafle" til seg dronning, ved å flytte begge springerne til samme felt, så hjelper det ikke med bare ett forsvar. Sef6+ Lxf6 Sgf6+ 1-0 eller Sgf6+ Lxf6 Sef6+ 1-0 Det er samme hvilken springer man bruker først. Svart mister dronninga.

Video 1.desember
2

Her ser man at den svarte dronninga er beskyttet av en bonde i samme diagonal som den hvite dronninga står i. Bonden kan fjernes med sjakk og da mister svart dronninga, siden den ikke kan flytte ut av diagonalen til den hvite dronninga. Txg6+ 1-0

Video 2.desember
3

Det svarte tårnet er beskyttet av Lf8 og kan derfor ikke bevege seg fritt på 6.raden. Det kan hvit utnytte ved å spille Le6+ som truer både Sb3 og Kg8 Se alltid etter om motstanderens brikker har begrensninger som kan utnyttes!

Video 3.desember
4

I denne stillingen vil svart ved hjelp av tårndobling matte på førsteraden, men det er ett problem: Kongen må jages inn i hjørnet først. Derfor spiller svart De5+ Etter Lxe5 Lxe5+ så må hvit spille Kh1 Nå kommer tårndoblingen til sin fulle rett: Tf1+ Txf1 Tf1# og 0-1

Video 4.desember
5

Her har svart vært litt uforsiktig og spilt Sc6-Sa5 Dermed er dronningen overbelastet. Det blir for mye å holde styr på. Den kan ikke forsvare både springer og løper. Det kan hvit utnytte med Lxd7 Etter Sxb3 Txa8 så vil svart tape materiell. Sjekk alltid om brikker er overbelastet!

Video 5.desember
6

Hvit trekker og vinner. Det første vi legger merke til, er at det er ingen tid å miste, for svart truer sjakk matt i løpet av 2 trekk. Dronninga peker mot kongen, mens tårn og springere tar seg av nabofeltene. Man må klare å visualisere forserte trekk og hva som er mest effektivt. Klarer du det?
Løsningen kommer i morgen.
Video 6.desember
7

Når konge eller tårn skal unngå trusler fra en springer, så bør man ha ett diagonalfelt mellom springeren og egne brikker, slik som vist i diagrammet. Løsning fra i går: Når man selv står i mattfare, så er det kun forsert matt som gjelder. Enten Dxh6+ gxh6 Sxf7+ Txf7 Tg8# eller Sxf7+ Txf7 Dxh6+ gxh6 Tg8#

Video 7.desember
8

I denne stillingen spilte svart g5 Når man får servert brikker rett i slag, så må man alltid sjekke om det er en "lurendreier", et trekk som skal lure deg til å ta brikken, for deretter å straffe deg hardt. Hvis hvit spiller Lxg5 så kommer Sxf3+ fulgt av Sxg5 og da har løperen gått tapt. Bedre med Lg3 som vil dekke bonden på e5

Video 8.desember
9

Hvit trekker og vinner. Ser man på materiell, så er det likt. Finnes det noe i stillingen som hvit kan utnytte? Er det mottrusler å ta hensyn til først? Siden det er jevnt materielt sett, så må hvit "smi mens jernet er varmt". Finner du løsningen på problemet? Du vil få fasiten i morgen.


Video 9.desember
10

Hvis det er 2 felter mellom springer og løper i en rett linje, slik diagrammet viser, så vil løperen dekke 4 felter som springeren kan gå til. Det er også greit å plassere kongen på samme måte overfor en springer. Løsning i går: Hvit utnytter bindingen til Sg7 som dermed ikke er med i forsvaret. Hvit spiller Te8 Hvis Txe8 kommer Txe8# Hvis Tdf7 kommer Sxf7+ Dxf7 Txf8+ og hvit vil vinne partiet.

Video 10.desember
11

Med dette trekket ofrer hvit sin egen løper med Le5+ Hva er hensikten med dette trekket? For å unngå å miste dronninga øyeblikkelig, så spiller svart Kxe5 bare for å bli møtt med Dc3+ Dermed har svart fått inn en absolutt spidder, siden kongen må ut av sjakken, men ikke lenger kan beskytte sin dronning. Sjekk alltid om det finnes mulighet for å spidde, og pass deg for ikke selv å bli spiddet!


Video 11.desember